Realest3 Oy:n toimitusehdot

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu ja silloinkin niiltä osin mitä ei ole erikseen sovittu, seuraavat toimitusehdot koskevat kaikkia Realest3 Oy:lta varattuja kuvauksia ja palveluja, riippumatta varaustavasta.

1. Tilaus

Tilatessaan palvelun Realest3 Oy:ltä Asiakas hyväksyy asiakastietojen käsittelyn lain määräämällä tavalla ja Realest3:n ilmoittaman Tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisesti. Mikäli Asiakas luovuttaa tilauksen yhteydessä kolmannen osapuolen, esim. Myyjän, tietoja, Asiakas vastaa sitä että Myyjä on tietoinen henkilötietojen käsittelystä Realest3 Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jotta tilaus olisi pätevä, Asiakkaan tulee ilmoittaa Realest3 Oy:lle kuvauskohteen tarkka osoite, kohteen hinnaston mukainen asunnon koko, tilatut palvelut sekä lisäpalvelut ja miten kuvaaja pääsee ajallaan kohteeseen toteuttamaan kuvausta, eli tieto oven avaamisesta. Mikäli paikalla on avaamassa ovea muu kuin tilauksen tekijä, myös oven avaajan yhteystiedot tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Asiakas on myös ensimmäisen tilauksensa yhteydessä velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa sekä oletuslaskutusosoite. Asiakas on velvollinen myös jatkossa ilmoittamaan kunkin tilauksen yhteydessä laskutusosoite, mikäli se poikkeaa tavanomaisesta.

Internetin varauskalenterin kautta tehdyt varaukset ovat välittömästi molempia osapuolia sitovia. Jos asiakas haluaa käyttää tiettyä kuvaajaa, Internetissä tehdyt varaukset käsitellään 4 tunnin sisään arkipäivisin klo. 09-16 ja asiakkaaseen otetaan yhteyttä jos kyseinen ajankohta ei sovi toivotulle kuvaajalle. Mikäli tällaisessa tapauksessa asiakasta ei tavoiteta puhelimitse klo. 16:00 mennessä ja kuvaus on jo seuraavana päivänä, Realest3:lla on oikeus lähettää paikalle korvaava kuvaaja. Puhelimitse tehdyt varaukset ovat sitovia heti, mikäli sopiva kuvausaika varmistetaan puhelun aikana. Sähköpostitse tehdyt varaukset käsitellään noin 4 tunnin kuluessa arkisin klo. 09-16 välillä. Lähellä asiakaspalvelun sulkemisaikaa tai sen jälkeen tehdyt sähköpostitilaukset käsitellään seuraavana arkipäivänä. Kaikki tilaukset käsitellään asiakaspalvelussa, kuvaajien kanssa ei voi suoraan sopia kuvausajoista.

Kuvaukset toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo. 08:00-18:00, kuvaajan saatavuudesta riippuen, mikä saattaa olla suppeampi tai väljempi. Lauantait, sunnuntait ja arkipyhät riippuvat kuvaajan saatavuudesta ja saattavat sisältää lisämaksuja.2. Palvelun hinta

Palvelun hinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta koostuu varsinaisesta kuvauksesta sekä mahdollisista lisäpalveluista ja lisämaksuista hinnaston mukaisesti.

Mahdollinen kilometrikorvaus määräytyy hinnaston mukaisesti. Kilometrit lasketaan kuvattavan kohteen lähimmän palvelualueen keskipisteestä, kun lähimmän palvelualueen kuvaaja on käytettävissä ja lähimmän palvelualueen kuvaajalla on tilattujen kuvauspalveluiden toteuttamiseen tarvittava kalusto. Muussa tapauksessa kilometrikorvauksista sovitaan erikseen. Jos matka sisältää hidastuksia, kuten lautta- tai venematkoja, asiakkaan tulee ilmoittaa näistä etukäteen, jotta kuvaajalle varataan riittävästi aikaa matkaan ja kuvauksen suorittamiseen. Käytetystä lisäajasta veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu.3. Kuvauksen valmistelu ja kuvaus

Varausvahvistuksen yhteydessä Realest3 Oy lähettää linkin asunnon valmisteluohjeisiin ja asunto on valmisteltava kuvausvalmiiksi ennen kuvaajan saapumista. 3D-kuvauksessa kuvaajan tulisi saada olla kuvattavassa tilassa yksin kuvauksen onnistumisen varmistamiseksi, sillä kesken kuvauksen valaistusta tai ovien ja tavaroiden asentoa ei saa muuttaa. Valokuvaaja voi ehdottaa muutoksia tai parannuksia asunnon kuvauskuntoon, mutta olettaa asunnon olevan myyjän haluamassa kuvauskunnossa. Jos kuvaajan mielestä asunto ei ole kuvauskunnossa, hän pyrkii ottamaan välittäjään tai asunnon myyjään yhteyttä ja kysymään jatketaanko kuvausta. Jos kuvaaja ei saa häntä kiinni, hän päättää itsenäisesti jatkaako kuvausta kuvausajan puitteissa vai keskeyttääkö kuvauksen. Jos kuvaaja päättää jatkaa, asiakas ymmärtää että kuvien laatuun vaikuttaa merkittävästi asunnon sen hetkinen kuvauskunto. Jos kuvaaja päättää, että asuntoa ei voida kuvata asunnon heikon kuvauskunnon vuoksi, asiakkaalta veloitetaan paikanpäälllä perutun kuvauksen maksu. Valokuvaajalla on oikeus perua kuvaus paikan päällä myös jos kokee kuvauksen vaaralliseksi tai uhkaavaksi paikalla olevien henkilöiden tai eläinten taholta. Tällöin veloitetaan kuitenkin kuvauksesta paikan päällä perutun kuvauksen maksu.4. Asiakkaan odotukset ja toiveet

Realest3 Oy pyrkii täyttämään asiakkaan erityistoiveita kohtuuden rajoissa. Osa toiveista voidaan toteuttaa hinnaston mukaisen palvelun puitteissa, osa erityistoiveista voi olla erillishintaisia lisäpalveluita.

Kuvaaja

Mikäli asiakas toivoo että hänen kuvauksissaan käytetään vain tiettyä kuvaajaa, Realest3 pyrkii toteuttamaan tämän toiveen mahdollisuuksien rajoissa. Mikäli kyseinen kuvaaja on toisen palvelualueen kuvaaja, voi kuvaajan käyttö eri palvelualueella aiheuttaa ylimääräisiä kilometrikorvauksia, mitä kohteen oman palvelualueen kuvaajan käyttö ei aiheuttaisi. Lisäksi asiakkaan tulee hyväksyä, että yllättävissä sairaustapauksissa Realest3:lla on oikeus lähettää toinen kuvaaja suorittamaan kuvauksen. Mikäli tämä ei asiakkaalle sovi, asiakas ymmärtää että lomista, sairauksista ja muista poissaoloista johtuen kuvausaika saattaa siirtyä ennakoimattomasti.

Kuvaustyyli

Kuvaaja kuvaa asunnon oletusarvoisesti oman näkemyksensä mukaisella tavalla. Mikäli asiakkaalle on erityistoiveita kuvista, hän voi niitä esittää otettavaksi asunnosta kuvausajan puitteissa. Erityistoiveet tulee esittää tilauksen yhteydessä, jotta Realest3 voi arvioida edellyttääkö erityistoiveiden toteuttaminen lisäajan varaamista kuvaajalle. Mikäli asiakkaalla on oma erityinen kuvauskonsepti, mikä käytännössä edellyttää lisäajan varaamista kuvaukselle, tulee asiakkaan varata riittävä lisäaika kuvaukselle, tai sopia erikseen Realest3:n kanssa kuvauksiin käytettävästä kuvauskokonaisuudesta.

Kuvankäsittelytyyli

Kuvankäsittelijä käsittelee kuvat oletusarvoisesti oman näkemyksensä mukaisella tavalla. Jos asiakkaalla on erityisiä toiveita kuvien käsittelytyylistä, nämä toiveet tulee ilmoittaa ennen kuvausta. Kohtuulliset toiveet pyritään toteuttamaan osana normaalia toimitusprosessia ja tieto pysyvistä toiveista tallennetaan jatkotilauksia varten. Toimituksen jälkeen muutoksia kuvien käsittelyyn voidaan toteuttaa vain lisähinnalla, mikäli toimituksessa ei ole tapahtunut selkeää takuun piiriin kuuluvaa virhettä. Kuvien ylimääräiset editoinnit tehdään hinnaston mukaisella lisähinnalla tai erillistarjouksella.

Kuvien muokkaus

Realest3 tarjoaa kuviin erilaisia muokkauspalveluja. Synkän pilvisen taivaan muuttaminen sinisemmäksi, rekisterikilpien sumennus, julkisivukuvissa olevien ihmisten kasvojen sumennus ja sisällä olevien valokuvien sumennus kuuluvat tarvittaessa/pyydettäessä kuvauksen hintaan. Lisäpalveluna erillishintaan tarjotaan erilaisia editointipalveluja, kuten takkatulen lisääminen takkaan, pienten esineiden poistaminen kuvista tai asunnon virheiden korjausta kuviin. Realest3 ei ota vastuuta kuvien muokkauksesta ja käytöstä asunnon markkinoinnissa asunnon virheiden korjauksen osalta, vaan olettaa että loppuasiakas on korjaamassa kyseiset virheet ennen asunnon esittelyä.5. Tilauksen peruminen

Kuvauksen voi perua ilman kustannuksia edellisenä arkipäivänä klo 16 asti. Mikäli kuvaus perutaan viimeistään tuntia ennen sen alkamista, veloitamme peruutusmaksun, jonka suuruus on 30 % kuvauksen hinnasta. Mikäli kuvaus perutaan alle tuntia ennen sen alkamista tai paikan päällä, veloitamme peruutusmaksun, jonka suuruus on 50 % kuvauksen hinnasta. Peruutusmaksua sovelletaan myös, jos peruminen koskee vain tiettyä palvelun osaa (esimerkiksi lisäpalvelua). Tällöin peruutusmaksun suuruus lasketaan perutun palvelun osan hinnasta.

Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella peruminen tulee tehdä aina varausvahvistuksesta löytyvän peruutus-linkin kautta.

Jos Realest3 peruu kuvauksen, otamme yhteyttä uuden kuvausajan varaamiseksi.6. Toimitus ja säilyttäminen

Valokuvien toimitus tapahtuu aina viimeistään 2 arkivuorokautta kuvauksesta, tai mikäli asiakas valitsee itse käsiteltävät kuvat, viimeistään 2 arkivuorokautta kuvien valinnasta.

Toimitus katsotaan tapahtuneeksi kun linkki valmiisiin kuviin on lähetetty asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaalle lähetetty linkki valmiisiin kuviin säilyy aktiivisena viikon ajan. Materiaalin säilytys on toimituksen jälkeen asiakkaan vastuulla. Realest3 säilyttää kuitenkin valmiita kuvia vähintään vuoden, jonka aikana asiakas on oikeutettu pyytämään yhden kerran uutta linkkiä materiaaliin.

3D-esittelyiden (Matterport) osalta toimitus tapahtuu kuvien toimituksen yhteydessä. Videoiden osalta toimitus tapahtuu viimeistään yksi arkivuorokausi kuvien toimitusta myöhemmin.

Jos asiakas pyytää kuvat toimitettavaksi normaalia toimitusaikaa nopeammin, Realest3 pyrkii järjestämään tämän mahdollisuuksien mukaan. Mikäli asiakas haluaa valmiit kuvat jo kuvauspäivän aikana ja järjestely onnistuu kuvaajan, kuvankäsittelijän ja asiakaspalvelun aikataulut huomioiden, kuvauksen hintaan lisätään hinnaston mukainen kiire-maksu.

Asiakkaalla on 8 päivää aikaa huomauttaa toimituksessa havaituista virheistä. Mikäli asiakas ei tänä aikana huomauta virheitä, toimitus katsotaan asiakkaan hyväksymäksi.7. Sääolosuhteiden vaikutus kuvauksiin

Jos asiakas peruu kuvauksen tai haluaa siirtää kuvauksen sääolosuhteisiin vedoten, tämä tapahtuu normaalien peruutusehtojen mukaisesti. Realest3 ei ole vastuusta sovitun kuvausajan sääolosuhteista, vaan kuvaaja ottaa myös ulkokuvat varatun kuvausajan puitteissa, tarvittaessa sateenvarjon alta.

Mikäli äärimmäiset sääolosuhteet, kuten kaatosade tai sankka lumipyry estävät ulkokuvien ottamisen kuvaukseen varatun kuvausajan aikana, Realest3 täydentää ulkokuvat valitsemanaan aikana sään salliessa. Pilvinen tai muutoin harmaa sää, tai iltahämärä ei ole este ottaa ulkokuvia.

Mikäli kohteeseen on varattu ilmakuvaus osana kuvausta ja sääolosuhteet kuten vesi- tai lumisade, pakkanen tai kova tuuli estävät kuvauksen, Realest3 käy täydentämässä ilmakuvat valitsemanaan aikana sään salliessa. Asiakkaan tulee huomioida, että kuvaajan varaustilanteesta ja säästä riippuen täydennykseen saattaa kulua jopa useampi kuukausi, esimerkiksi pitkän yhtäjaksoisen pakkaskauden vuoksi. Mikäli täydennystä ei kyetä toimittamaan 14 vuorokauden kuluessa on asiakkaalla oikeus peruuttaa ilmakuvaustilauksensa ilman kustannuksia.

Realest3 ei täydennä automaattisesti ja veloituksetta ulko- ja ilmakuvia kohteista, jotka sijaitsevat palvelualueen normaalin toimintasäteen ulkopuolella ja joita koskee ylimääräinen kilometrikorvaus. Asiakas voi tilata tällaisiin kohteisiin ulko- ja/tai ilmakuvauksen erilliskäyntinä hinnaston mukaisesti.8. Lisämaksut lisäaikaa vaativista kohteista

Jos kuvaus kohteessa edellyttää lisäaikaa erityisten kuvausjärjestelyjen vuoksi tai matka kohteeseen edellyttää tavanomaista enemmän aikaa, taikka matka edellyttää lisämaksuja, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä varauksen yhteydessä. Mahdolliset lisämaksut, kuten lauttamaksut saariin, veloitetaan asiakkaalta kuvauksen laskutuksen yhteydessä. Samoin kuvaukseen käytetty tai matkoista aiheutunut lisäaika veloitetaan asiakkaalta hinnaston mukaisesti.9. Maksuehdot

Realest3 laskuttaa kuvaukset pääsääntöisesti kahdesti kuussa oman aikataulunsa mukaisesti. Myös tiheämpi, tai harvempi laskutus on mahdollista. Maksuehto on 10 päivää netto.10. Käyttöoikeudet

Raakakuvien ja valmiiden kuvien ja videoiden osalta tekijänoikeudet ja omistusoikeus kuuluu Realest3 Oy:lle. Realest3 myöntää kuviin ja videoihin asiakkaalle käyttöoikeuden ja oikeuden julkaista asunnon tai kiinteistön markkinointitarkoituksessa, kunnes asunto on myyty tai toimeksianto päättyy. Tämän jälkeen asiakas saa säilyttää ja käyttää kuvia ja videoita lain edellyttämällä tavalla. Realest3 myöntää kuvat ja videot ns. "white label" periaatteella, eli asiakkaan ei tarvitse mainita tekijää julkaisemisen yhteydessä. Realest3:lla on myös oikeus käyttää valokuvia, videoita ja 3D-esittelyjä omassa markkinoinnissaan kysymättä lupaa asiakkaalta tai kuvauskohteen omistajalta.

Asiakas voi luovuttaa valokuvat myös asunnon tai kiinteistön myyjälle tämän yksityistä käyttöä varten. Asiakkaan logojen, markkereiden tai editointien poistaminen tätä tarkoitusta varten tapahtuu kuitenkin ainoastaan hinnaston mukaisen lisämaksun mukaisesti.

3D-esittelyiden (Matterport) osalta asiakkaalle myönnetään rajattu käyttöoikeus teknologiatoimittaja Matterportin omien ehtojen mukaisesti. Asiakas saa käyttää ja julkaista 3D-esittelyn asunnon tai kiinteistön markkinointitarkoituksessa, kunnes asunto on myyty tai toimeksianto päättyy. 3D-esittelyä säilytetään aktiivisena kunnes asunto on myyty tai yhden vuoden ajan kuvauksesta, sen mukaan kumpi täyttyy ensin.11. Luottamuksellisuus

Asiakas on velvollinen pitämään Realest3:n valokuvausprosessiin ja hinnoitteluun liittyvät tiedot luottamuksellisina ja pyrittävä estämään tiedon leviäminen kolmansien osapuolien saataville. Asiakas saa kuitenkin ja asiakasta kannustetaan mainostamaan Realest3:n palveluja kollegoillensa. Realest3 pitää asiakkaan erityisvaatimuksiin liittyvät tiedot ja kuvaus- ja toimitusprosessissa saamansa tiedot luottamuksellisina ja pyrkii estämään tällaisen tiedon leviäminen kolmansien osapuolien tietoon. Nämä velvollisuudet sitovat molempia osapuolia myös asiakkuuden päätyttyä.12. Ylivoimaiset esteet

Realest3 pyrkii aina pitämään kiinni sovituista kuvaus- ja toimitusajoista ja hankkimaan tarvittaessa sijaisia täyttääkseen palvelunsa ehdot. Odottamattomat ja ennalta ehkäisemättömät asiat voivat kuitenkin tilapäisesti estää Realest3:sta palvelun ehtojen täyttämisen, jolloin Realest3:lla on oikeus perua kokonaan tai osittain sovitut toimitukset tai pidentää toimitusaikaa ylivoimaisen esteen mukaisesti. Realest3 tiedottaa asiakasta mahdollisimman pian saatuaan tietoonsa kyseinen ylivoimainen este. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia ylivoimaisesta esteestä johtuvien, myöskään viime hetken, perumisien johdosta.13. Vastuuvelvollisuus

Realest3 hyödyntää sekä omalla palkkalistoilla olevia kuvaajia että freelance-valokuvaajia. Freelance-kuvaajien osalta mahdollisesti kuvauksissa aiheutuneet vahingot ovat freelance-valokuvaajan vastuulla. Realest3 ei ole vastuussa freelance-kuvaajan aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista kuvauksissa tai kuvien siirron osalta. Kun raakakuvat ovat siirtyneet Realest3:n pilvipalveluun, Realest3 on vastuussa kuvien jatkokäsittelystä ja toimituksesta, mutta ei jo kuvauksessa tapahtuneista laatuvirheistä tai tekijänoikeusrikkomuksista. Sama pätee kuvaamisen aikana tapahtuviin mahdollisiin omistusoikeusrikkomuksiin. Omalla palkkalistoilla suoraan olevien kuvaajien osalta Realest3:lla on toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa myös kuvauksissa tapahtuvat suorat vahingot. Realest3 ei ole kuitenkaan vastuussa epäsuorista vahingoista, mikäli ne eivät tapahdu kuvaajan törkeän huolimattomuuden johdosta. Mahdolliset korvaussummat rajoittuvat sovitun palvelun sovittuun hintaan.

Realest3 ei vastaa toimituksiensa epäsuorasta menettämisestä tai asiakkaan laitteistoista ja järjestelmistä johtuvista ongelmista vastaanottaa toimituksia.

Realest3 vastaa toimituksiensa teknisestä laadusta. Realest3 ei kuitenkaan vastaa toimitusta koskevista asiakkaan tai loppuasiakkaan näkemyksen ja mieltymysten vastaisista eroavaisuuksista lopputuotteessa, ellei virhe ole selkeä ja asiakas on tuonut toiveensa ja mieltymyksensä näiden ehtojen mukaisesti esille ja toiveet ja mieltymykset ovat kohtuullisia.14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä 30 päivän kuluessa, riidat ja / tai erimielisyydet selvitetään Tampereen käräjäoikeudessa.15. Muutokset toimitusehtoihin

Pidätämme oikeuden toimitusehtojen muutoksiin.

Kulloinkin voimassa olevat toimitusehdot ovat nähtävillä Internetissä osoitteessa: www.realest3.com/toimitusehdot

Varaushetkellä voimassa olevat toimitusehdot pätevät kuhunkin tilaukseen.